петък, 11 януари 2008 г.

Това съм аз .... е нямам по-добра снимка в момента.
Това, което ме кара да живея е Божият дух над нас, не е ли прекрастно творението Му.